Copyright © 2019 Tumlin Sport-Ski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW I TRAS NARCIARSKICH W OŚRODKU NARCIARSKIM TUMLIN SPORT SKI.

 

Regulamin Ogólny Wyciągów Narciarskich W Ośrodku Tumlin Sport Ski:

 • Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia obiektu , tj. 10.00 – 22.00 i na podstawie wykupionego wcześniej karnetu (karty magnetycznej), zakup karty magnetycznej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.(Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania obiektu bez podania przyczyny).

 • Za kartę magnetyczną pobierana jest kaucja zwrotna.

 • Prosimy o rozważne zakupienie punktów na kartach magnetycznych! Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane punkty.

 • Nie ponosimy kosztów za ewentualne uszkodzenia sprzętu i ubioru. 

 • Zabronione jest przebywanie (lub jazda) na wyciągach i trasach osób w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

 • Na wyciągach obowiązuje zakaz palenia.

 • Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 • Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych oraz zjazd na sankach lub innych pojazdach.

 • Trasy narciarskie są jednokierunkowe.

 • Osoby korzystające z wyciągów wsiadają i wysiadają tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach dostosowując się tym samym do zasad wg. jakich funkcjonują te urządzenia.

 • Jeśli wyciąg zatrzyma się w trakcie trwania jazdy, należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub wskazówki obsługi.

 • Osoby do ukończenia 16 roku życia obowiązane są używać kasków ochronnych w czasie     jazdy na nartach bądź snowboardzie.

 • Należy przestrzegać regulaminu korzystania z kart magnetycznych. Za ominięcie bramki i nieskasowanie karnetu, obsługa wyciągu może zabrać kartę i klient nie będzie miał możliwości zwrotu kaucji oraz należności za niewykorzystane przejazdy.

 • Przez bramkę, przy wykorzystaniu jednego otwarcia może przejść tylko jedna osoba.

 • Obsługa ma prawo usunąć z terenu ośrodka narciarskiego „Tumlin Ski Sport” osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem działania środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające regulaminu.

 • Szkolenia narciarskie, umieszczanie reklam, ulotek lub jakakolwiek działalność gospodarcza na terenie ośrodka narciarskiego Tumlin Sport SKi bez zgody osób zarządzających jest zabronione!
 • Korzystający z wyciągu, który przy kontroli z jakichkolwiek powodów nie może okazać ważnej karty magnetycznej uważa się za jadącego bez ważnego biletu wstępu.
 • Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, który używają.
 • Każdy, kto złamie zasady obowiązujące na terenie ośrodka narciarskiego Tumlin Sport Ski  może zostać usunięty z terenu obiektu.

Wyciąg "talerzykowy"

 

 

Regulamin Korzystania z Wyciągów Orczykowych:

 •  Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.
 •  Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet został skasowany w urządzeniu wejściowym (bramce) i narciarz/ snowboardzista wszedł na peron jazdy celem zajęcia miejsca na orczyku.
 • Na orczyku „talerzykowym” może jechać tylko jedna osoba wyjątek stanowi orczyk podwójny typu „kotwica” gdzie jednocześnie mogą jechać dwie osoby.
 • Kijki należy trzymać w jednej ręce ( pasek kijka nie może być na ręce).
 • Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
 • Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu.
 • Orczyk należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą (w strefie wysiadania).
 • Nie wolno puszczać orczyka przed strefą wysiadania.
 • W strefie wysiadania zabrania się rzucania orczykiem bądź jego „rozkołysania”.
 • Przy wysiadaniu należy opuścić tor jazdy w nakazanym kierunku.
 • Nie wolno zatrzymywać się w górnej strefie  toru jazdy (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
 • Zabrania się kontynuowania jazdy poza strefą wysiadania.
 • Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.
 • Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.

Korzystający z wyciągu zobowiązany jest:

 • Sprawdzić czy otrzymał właściwą kartę magnetyczną.
 • Zachować kartę magnetyczną w czasie jazdy aż do opuszczenia wyciągu, okazywać ją na żądanie personelu.
 • Stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi a także do informacji znajdujących się na tablicach, trasach wyciągów i trasach zjazdowych.

 

 • Działania ratownicze w ośrodku narciarskiego Tumlin Sport Ski:
 • Działania ratownicze prowadzone są przez: ratowników medycznych.
 • Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi.
 • Telefony alarmowe:
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

   

Osoby znajdujące się na terenie naszego ośrodka narciarskiego mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

UWAGA!!! Pojazdy silnikowe na trasach narciarskich:

 • Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:
 • Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
 • Pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.
 • Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu

   

Zadzwoń do nas  696 599 849

Regulamin

|

|

|

OŚRODEK NIECZYNNY

Transmisja NA ŻYWO

Kamera - Stacja górna

min. 30cm  , max. 60cm

|

10-22

NA ŻYWO